Všeobecné obchodné a reklamné podmienky e-shopu upravujú proces nákupu tovaru spotrebiteľom
e-shopu, podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom prostredníctvom
e-shop predávajúceho práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho spotrebiteľovi
vyplýva z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom
je kúpa a predaj prostredníctvom e-shopu predávajúceho tovaru.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1 Základné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) sú vydané:
LCMANAGER, sro
IČO: 364 820 56
DIČ: 202 001 4953
so sídlom: Župčany 176, 080 01 Župčany
zapísanej v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 13750 / P
emailom: info@dormisan.eu
telefón: 051 – 748 55 27
www.dormisan.eu

(ďalej len „ fix “)

1.2 Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúcej fyzickej osobe, ktorá uzatvára kúpnu
zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“)
Webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej prostredníctvom webovej adresy
www.dormisan.eu (ďalej je „ internetový obchod “).
1.3 Ustanovenie obchodných podmienok sú súčasťou súčasnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má
prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
1.4 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2 Informácie alebo tovare a ceny
2.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare
v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých poplatkov
a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru
zostáva v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie
kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
2.2 Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informačného charakteru a dôležité nie je
povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
2.3 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie či nákladoch
spojených s dodaním tovaru uvedeného v internetovom obchode platí len v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci územia
Slovenskej republiky.
2.4 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné kombinovať, ak sa nedohodneme v alternatívnej ponuke.

3 Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
3.1 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretým nákupom zmluvy
(náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradím kúpiť sám. Tieto náklady zákazníkov nemajú
vplyv na konečnú cenu tovaru.
3. Objednajte si svoj tovar:
• svojho osobného účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v obchode, resp.
vytvorením účtu v prípade prvej objednávky
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie
3.3 Pri predaji objednávky si kupujete tovar, špecifikáciu tovaru (rozmery), počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob
doručenia.
3.4 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré splní objednávky vložil. Objednávku
odošlete predávajúcemu kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú dodávaným
považovať za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom konaní
formulári a potvrdenie alebo tomu, že som sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
3.5 Bezodkladne po obdržaní objednávky poslať kupujúcemu potvrdenie o potvrdení objednávky na emailovú adresu,
ktorú kupujete pri objednaní tovaru. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenie
sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávkym.
Oznámenie alebo prijatie je doručené poštou na emailovú adresu kupujúceho. Toto oznámenie alebo prijatie
objednávky považujem za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia alebo prijatia objednávky sú aktuálne obchodné podmienky
predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kartou na emailovú adresu kupujúceho.
3.6 V prípade, že niektorú z požiadaviek v objednávke nebude možné dodať, poslať kupujúcemu na jeho emailovú správu
adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade
uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávam na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.
3.7 Všetky objednávky prijatím sú záväzné. môže zostať objednávka, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené
oznámenie alebo prijatím objednávky. môže zakázať telefonickú objednávku na telefónnom čísle
predávajúceho alebo elektronickú správu na e-mail predávajúceho, obe uvedené v obchodných podmienkach.
3.8 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode
alebo v priebehu objednávania, nie je povinné dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zrejme chybnú cenu ani
v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie alebo dodržanie objednávky podľa obchodných podmienok.
musíte informovať o chybe bez zbytočného darčeka a poslať kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú
ponúknuť. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá
potvrdením alebo prijatím kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

4 Zákaznícky účet
4.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode dokúpiť do svojho obchodu môže
účtu. Zo svojho najbližšieho účtu môže nakupovať tovar. môžete objednať tovar tiež bez
registrácia.
4.2 Pri registrácii do konca účtu a pri objednávaní tovaru je povinný dopĺňať povinné údaje.
Údaje uvedené v užívateľskom účte sú založené na ich zmene povinnej aktualizácie. Údaje uvedené kupujúcim
v účte a pri objednávaní tovaru sú považované za správne.
4.3 Prístup k prístupu k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. je povinná zachovať mlčanlivosť
Dôležité informácie k prístupu do ohľadom jeho účtu. nenesie zodpovednosť za
zneužitie nižšieho účtu tretími osobami
4.4 .
4.5 najmä môže užívateľský účet, a to v prípade, keď svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či
v prípade, kedy kupujete svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
4.6 berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu
hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia
tretích osôb.

5 Platobné podmienky na dodanie tovaru
5.1 Cenu tovaru a vložených nákladov spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže spustiť alternatívnu hotovosť
zvlášť:
• bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho na základe zaslanej faktúry,
• bezhotovostný prevod na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
• dobierkou službou pri prevzatí tovaru.
5.2 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena platná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena platná
do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
5.3 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje podľa bežného dodávateľa
elektronických platieb.
5.4 V prípade bezhotovostnej platby je zaplatený poplatok za kúpnu cenu s plneným okamihom pripísania sumy
na bankový účet predávajúceho.
5. rovnakého obdobia nepožaduje od vopred požadovanú zálohu, či inúnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním
tovar nie je zálohou.
5.6 Podľa zákona alebo evidencie tržieb je povinné vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný
zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najskôr do 48 hodín.
5.7 Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke a to kuriérskej službe.
5.8 Voľba spôsobu dodania tovaru sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
5,9 Spoločne s kúpnou cenou je povinný zaplatiť zaplatiť náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške,
ktoré sú uvedené v článku 5.10. Ak nie je ďalej uvedené inak, rozumiem sa ďalej kúpnou cenou aj nákladom spojeným
s doručením tovaru.
5.10 Náklad na dodanie tovaru (ďalej len „DOPRAVA“) rozumie cenu za prepravu za doručenie kuriérskej služby. Výška
nákladu na dodanie tovaru je daná v závislosti od celkovej sumy za objednaný tovar, a to takto:
• DOPRAVA ZDARMA – ak je celková suma za objednaný tovar 139,00 EUR s DPH alebo vyššia.
• DOPRAVA 7,00 EUR s DPH – je celková suma za objednaný tovar ak nižšie ako 139,00 EUR s DPH.
5.11 Dobierkou rozumie suma za platbu kuriérskej spoločnosti pri prevzatí tovaru. Výška platby za dobierku je daná v závislosti
od celkovej výšky objednaného tovaru vrátane poplatku za dopravu. Platba za dobierku je vypočítaná automaticky, a to ako:
fixná suma 3,30 EUR + 1 % z hodnoty objednaného tovaru vrátane poplatku za dopravu. K tejto sume sa priráta aktuálna DPH.
Celková suma platieb s DPH za dobierku je uvedená na konci sumarizácie objednávky ešte pred jej potvrdením.
5.12 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho
av potvrdení objednávok. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnych požiadaviek
spotrebiteľa, prináša riziko a dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.13 Ak je potreba podľa nákupnej zmluvy povinný tovar dodať na miesto určeného nákupu v objednávke, je povinný dovoz
prevziať tovar na danom mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane potrebný tovar doručovať
Opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je povinný zaplatiť náklady
opakovaným doručovaním tovaru, resp. s iným spôsobom spojené náklady.
5.14 Pri prevzatí tovaru od prepravy je povinný dovoz neporušenosť obalov tovaru av prípade akéhokoľvek prípadu
toto oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do
zásielka nemusí byť doručená.
5.1 každému vystavím kupu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu.
5.16 Kúpte si vlastné právo na nákup tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr
však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú vrstvu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na požadovaný okamih
doručiť tovar alebo okamihom, kedy mal zaplatiť povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kupnou zmluvou tak neurobil.

6 Odstúpenie od zmluvy
6.1 uzavrel, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť
aj bez uvedenia dôvodu.
6.2 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní:
• odo dňa prevzatia tovaru,
• odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie
niekoľko častí
• odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
6.3 nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:
• o poskytovanie služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom pred dokončením pred
odstúpenie od zmluvy a uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na
odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služieb,
• o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na predaji a ku
môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
• o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa nákupu alebo tovaru vyrobeného na mieru tovaru určeného
zvlášť pre jedného,
• o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodný vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov a ktorého ochranný obal bol poškodený,
• v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho v znení neskorších predpisov.
6.4 Predĺženie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí pokračovať prehlásenie o odstúpení v dobe pre odstúpenie od zmluvy
zmluvy.
6.5 Pre odstúpenie od zmluvy mohla využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy od poskytovania výhod.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zasielajte na emailovú adresu alebo doručovaciu predajňu predávajúceho uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. potvrďte kupujúcemu príslušnému formuláru.
6.6 , ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. vedieť znáša
so spojeným vrátením nákladov predávajúcemu, a to v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu
obvyklou poštovnou cestou.
6.7 Ak odstúpi z zmluvy, vrátime sa späť, avšak do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky
peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, od neho prijal, a to rovnako. vráti sa
kupujete peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým súhlasíte, ak mu tým nevzniknú
náklady.
6.8 Ak zvolíte iný ako spôsob dodania, ktorý Vám ponúkne cenu kúpiť
na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
6.9 Ak odstúpite z nákupu z kúpnej zmluvy, nie je povinná vrátiť hotovosť z nákupu, ktorý bude súčasťou nákupu
mu tovar odovzdá preukáže, že tovar predáva alebo odoslal.
6.10 Tovar musí vrátiť predaj z nepoškodeného, neopotrebovaného a neznečisteného, a to v pôvodnom obale. Nárok na
škody vzniknutej na tovare je náhrada oprávnene jednostranne započítať proti nároku na vrátenie
kúpnej ceny.
6.1.1 zmluvy je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, vypredania zásob, dostupnosti tovaru, alebo keď,
dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. aktuálne informuje kupujúceho
prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátim v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy
všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijali, a to rovnakým spôsobom,
možno využitým dostupným tovarom.

7 Práva z vadného plnenia
7. že tovar zodpovedá kupujúcemu, pri prevzatí nemá vady. Najmä konkrétne zodpovedá kupujúcemu, že
v dobe, kedy kúpiť tovar:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré výrobca alebo výrobca
Popísal alebo očakával, že sa očakáva tovar a na základe ceny reklamy vykonanej.
• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa
používa.
• tovar zodpovedá akosti alebo výslovnosti dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo výslovnosť určená
podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
• je to v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
7.2 Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
je oprávnená uplatniť práva z vady, ktorá zabezpečuje u spotrebiteľského tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od
prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u predávaného tovaru za cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia večera dohodnutá,
na opotrebenie tovaru jeho obvyklým užívaním, použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu používaniu
alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí tovaru, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.3 V prípade výroby tovaru môže ponúkať reklamnú ponuku a produkty:
• ak ide alebo vadu, ktorú je možné odstrániť:
– bezplatné odstránenie vady tovaru
– výmena tovaru za nový tovar
• ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
– primeranú zľavu z kúpnej ceny
– odstúpiť od zmluvy
7.4 má právo odstúpiť od zmluvy,
• ktorú nemožno odstrániť a ktorá brána aby sa vec mohla, ak má tovar rovnako ako vec bez vady
• ak nemôže fungovať plne pre opakovaný výskyt vady alebo vadu po oprave
• ak nemôže spĺňať tovar pre väčší počet vád tovaru
7.5 prevádzk je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek arni, v ktorej je možné reklamácie, prípadne iv sídle
alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu využiť aj u osoby určenej zdrojom. Ak reklamáciu spotrebiteľa
vybavuje osoba určenám, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu
postúpi na vybavenie predávajúcemu. je povinný kupujúcemu poskytnúť písomné potvrdenie o tom, kedy kúpiť
právo uplatnilo, čo je obsahom reklamy a aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, ako aj potvrdenie o dátume
a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia vykonaných opráv a doby jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
zamietnutie reklamy.
7.6 Ak máte záujem o reklamáciu, ponuku alebo s ním poverený zamestnanec alebo osoba je povinná poučiť
alebo jeho práva vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich
mu z vadného plnenia si uplatňuje, je alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinná určiť spôsob
vybavenie reklamy ihneď, v zložitých prípadoch vždy len do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklám,
v prípadoch, najmä ak je potrebné odôvodnené technické zhodnotenie stavu tovaru, do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď,
pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklám vrátane odstránenia vád však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty považuje za podstatné
porušenie zmluvy a kúpnej zmluvy má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih
uplatnenie reklám považujem moment, kedy dôjde k prípadnému záujmu (uplatnenie práva z vadného plnenia)
predávajúcemu.
7. dní odo dňa doručenia informuje najneskôr o výsledku reklamácie, a to do 30. dňa dňa reklamácie.
7.8 Právo z vadného kupu patrí vrátane doplatku pred prevzatím veci, že vec má vadu, alebo ak kupujem vadu
sám spôsobil.
7.9 V prípade oprávnenej reklamy má kupovať právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti
s uplatnením reklamy. Toto právo môže využiť ponuku v dobe jedného mesiaca po aplikácii
záručnej doby.
7.10 Voľbu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má spôsob dopravy.
7.11 Právo a zmluvné strany týkajúce sa práva z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627
zákon je. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., O ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
7.12 Ďalšie práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok
predávajúceho.

8 Doručovanie
8.1 Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
8.2 doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
doručuje kupujúcemu korešpondenciu uvedenú adresu na emailovú adresu uvedenú v jeho potvrdení alebo
v objednávke.

9 Mimosúdne riešenie sporov
9.1 Spotrebiteľ má právo realizovať sa na predaj so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný tak, ktorým
potrebné vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa uskutoční, že bude potrebné zrušiť jeho práva. Spotrebiteľ má právo napádať
návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak na
žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. týmto
nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa vyrábať sa na súd.
9.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom:
Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné zavolať na adresu Slovenska
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32,
827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo ad. @ Soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.
Platforma pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je
možné využiť pri riešení sporov medzi potenciálnym nákupom z kúpnej zmluvy.
9.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44 / a, 827 15 Bratislava, internetová adresa:
http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu v Rade (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája
2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 smernice 2009/22 / ES (nariadenie
alebo riešenia spotrebiteľských sporov online).
9. 4. na základe oprávneného k predaju tovaru živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci

10 Záverečné ustanovenia
10.1 Všetky dojednania medzi výrobkom a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah
založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah riadi právo Slovenskej republiky.
Toto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. ku kupu 2 nie je vo vzťahu ku vzťahu viazaný žiadny kódex správania v zákone č. 250/2007
Zz o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
10.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránok, fotiek,
filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať,
upravovať alebo používať inak webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
10. zásah nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku tretích osôb do internetového obchodu alebo
v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. nesmiete pri využívaní internetového obchodu používať, postupy
ktoré by mohli mať vplyv na jeho prevádzku a spustiť aktivitu, ktorá by mohla jemu alebo
tretím osobám neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace
internetový obchod či internetový obchod alebo jeho časti softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol
v rozpore s jeho určením či účelom.
10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne
prístupná.
10.6 Znenie obchodných podmienok môže meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva
a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

10.7 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2021

Kontaktujte nás

V prípade otázok a požiadaviek nás kontaktovať

  • info@dormisan.eu